Chi nhánh Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam tại Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Huế.

  • PVcomBank Thành Phố Huế
  • PVcomBank Huế

    48 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • PVcomBank Thành Phố Huế
  • PVcomBank Tây Lộc

    190 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.